E Tjänstekort Ki Logga In

Om du letar efter e tjänstekort ki logga in, vänligen kolla våra länkar nedan :

1. Student – eTjänstekort | Vårdgivarguiden

https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student
Student - eTjänstekort | Vårdgivarguiden
Beställ eTjänstekort. För att möta säkerhetskraven som ställs i Patientdatalagen har regioner och kommuner kommit överens om att använda eTjänstekort/SITHS.

2. eTjänstekort | Vårdgivarguiden

https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/

Beställ eTjänstekort. För att möta säkerhetskraven som ställs i Patientdatalagen har regioner och kommuner kommit överens om att använda eTjänstekort/SITHS.

3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Studera på Karolinska …

https://utbildning.ki.se/student/verksamhetsforlagd-utbildning-vfu-0

För att göra VFU inom Region Stockholm är det obligatoriskt med ett e-tjänstekort. Kortet är obligatoriskt för genomförandet av VFU, gäller även placering på …

4. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Studera på Karolinska …

https://utbildning.ki.se/student/verksamhetsforlagd-utbildning-vfu-2

För att göra VFU inom Region Stockholm är det obligatoriskt med ett e-tjänstekort. Kortet är obligatoriskt för genomförandet av VFU, gäller även placering på …

5. För dig som medarbetare i Region Stockholm

https://www.sll.se/jobb-1/arbetsgivaren/for-dig-som-medarbetare-i-region-stockholm/

Här kan du ta del av e-kurser och anmäla dig till olika kurser. Du som är anställd eller konsult i Region Stockholm loggar in med ditt e-tjänstekort uppe …

6. Lärtorget – Region Stockholm

https://lartorget.sll.se/

Här kan du ta del av e-kurser och anmäla dig till olika kurser. Du som är anställd eller konsult i Region Stockholm loggar in med ditt e-tjänstekort uppe …

7. jobsh-info-studenter 2017.pdf

https://server.pingpong.net/public/pp/public_courses/course61541/published/1429519870012/resourceId/36977511/content/UploadedResources/jobsh-info-studenter%202017.pdf

VFU-platserna är förlagda på KS Solna (Karolinska Universitetssjukhuset Solna), alternativt KS Huddinge … Logga in dig på datorn med ditt e-tjänstekort

8. Checklista inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

https://server.pingpong.net/public/pp/public_courses/course61541/published/1430983549525/resourceId/37365618/content/2ca13188-3d6d-49d2-a96f-db84f9a1cf73/2ca13188-3d6d-49d2-a96f-db84f9a1cf73.html

VFU-platserna är förlagda på KS Solna (Karolinska Universitetssjukhuset Solna), alternativt KS Huddinge … Logga in dig på datorn med ditt e-tjänstekort

9. Rutiner för etjänstekort – PDF Gratis nedladdning – DocPlayer.se

https://docplayer.se/21800499-Rutiner-for-etjanstekort.html

1. Spärra e-legitimationer och etjänstekort Logga in i SITHS Admin och sök upp personen i systemet. Välj Avregistrera kort. Kontrollera kortnummer på kortet, …

10. Till alla studenter – Centrum för Klinisk Utbildning vid KI

http://www.cku-sthlm.se/wp-content/uploads/2017/03/JoBSH_info_-studenter-170319.pdf

och därmed behöver landstingets eTjänstekort, en personlig identitetshandling som … logga in i kursen, vänd dig till din VFU-samordnare på ditt lärosäte.

11. EVU: eTjänstekort/RSid-kort

https://moodle.med.lu.se/mod/page/view.php?id=53801

Student får ett mejl med ett identitetsnummer (RSid) vilket används när student loggar in i Region Skånes IT-system. Lösenord ordnas på VFU- …

12. Uppgradering av certifikat – Karolinska Universitetssjukhuset

https://www.karolinska.se/om-oss/forskning-och-utbildning/bioclinicum/bioclinicum-information/

eHälsomyndigheten förlänger därför dispensen för kravet på inloggning med eTjänstekort med LoA3-certifikat i olika system.

Leave a Comment