Disa Gu Logga In

Om du letar efter disa gu logga in, vänligen kolla våra länkar nedan :

Digital salstentamen (DISA) i hemmiljö – [email protected]

https://studentportal.gu.se/e-tjanster/skriva-salstentamen/hemma
Digital salstentamen (DISA) i hemmiljö - student@gu


Ta fram din dator, laddare och giltig legitimation. · Öppna en webbläsare och gå till gu.inspera.no (inloggning till DISA). · Klicka på GU-konto och logga in med …

Studentportal – Salstentamen vid Göteborgs universitet

https://studentportal.gu.se/e-tjanster/skriva-salstentamen/i-skrivsalen

Såhär hittar du din bedömda tentamen i DISA … Logga in i DISA och klicka på Arkiv: Inloggning till DISA (extern länk). Du kan logga in med dator, surfplatta …

DISA – digital examination – Student Portal

https://studentportal.gu.se/english/my-studies/handels/graduate-school/examination-information/disa—digital-examination

Connect to eduroam (Wi-Fi). You must use the eduroam wireless network on the exam day. Log on using your gus username followed by @gu.se (gus* …

Tentamen – Studentportal – [email protected]

https://studentportal.gu.se/minastudier/handels/ekonomprogrammet/tentamen

DISA-tenta. Om läraren har lämnat kommentarer kan du ta del av dessa när rättningen är klar genom att logga in i DISA och klicka på Arkiv. Där kan …

Digital salstentamen (DISA) – Göteborgs universitet

https://pil.gu.se/resurser/digitala-verktyg/disa

Göteborgs universitets system för digital salstentamen heter DISA. Systemet ger stöd vid planering och genomförande av salstentamen med tillhörande …

Genomföra digital salstentamen – Medarbetarportalen

https://medarbetarportalen.gu.se/studieadministration/sah-grund-avancerad-niva/administrera-pagaende-studier/examination-resultatrapportering/genomfora-digital-salstentamen/

Göteborgs universitet har ett system för digital salstentamen (DISA). Skillnaden mellan pappers respektive digital salstentamen består i att nästan hela …

Skriva salstentamen – Studentportal – [email protected]

https://studentportal.gu.se/e-tjanster/skriva-salstentamen

Om du ska skriva en DISA-tenta i hemmiljö och inte i universitetets gemensamma skrivsalar, då hittar du all information du behöver på en …

DISA exam at home – [email protected]

https://studentportal.gu.se/english/e-services/written-examination/athome

This information is valid until further notice, and applies to DISA exams at home. Are you taking a DISA exam in one of the University’s common examination …

DISA i hemmiljö – Medarbetarportalen

https://medarbetarportalen.gu.se/studieadministration/sah-grund-avancerad-niva/covid19/examination/regler-disa-hemmiljo/

DISA examination at home is a form of e-examination carried out in the home using the DISA system. E-examinations in the DISA system (DISA exams) are …

SEKTIONEN FÖR STUDENT – Göteborgs universitet

https://gul.gu.se/public/pp/public_noticeboard_attachment/fetch?messageId=1843529&fileId=40399351

Förberedelser inför digital salstentamen i DISA-systemet … Tentamen skrivs i systemet DISA https://gu.inspera.no/ Logga in genom att klicka på GU-konto.

Kursöversikt för FEG100A Organisation och ledarskap, 7,5 hp

https://canvas.gu.se/courses/34143/assignments/syllabus

Detta har dock ingen praktisk betydelse, utan du loggar in som vanligt i DISA via Studentportalen för att nå båda tentadelarna. Flervalsdelen börjar kl 9.00 och …

Beslut om att DISA-tenta kan genomföras i hemmiljö förlängs

https://studentportalen.gu.se/nyheter/nyheter-detalj//beslut-om-att-disa-tenta-kan-genomforas-i-hemmiljo-forlangs.cid1708334

Det är just nu problem att logga in på GUprint med GU-kort och pinkod. Felsökning pågår. Måndag 27 september 09:54.

Leave a Comment